Gezegde een sleutel naar geluk is liever je geld. Mooie spreuk over vriendshap. Latijnse woorden spreuken uitspraken citaten en. Citaten powerpoint presentaties maddy. Mooie spreuken quotes voor een gelukkig leven. Kosmos groot citatenboek citaten spreuken en. Beste afbeeldingen over spreuken gedichten gezegden. Beste geld citaten op pinterest levensdoelen. Citaten over geld meer dan afbeeldingen spreuken. Er gaan vele wegen naar de top van berg maar het. Afspraken over extra geld voor arme kinderen binnenland. Positieve spreuken en gezegden pagina van hét. Mooie spreuken inspirerende gezegden wijsheden. Spreuken en gezegden quotes of the day. Citaten over chronisch ziek zijn hét zingevingsplatform.

Voor meer mooie nederlandse quotes citaten en teksten. Pin van reina vierhouten op ned spreuken pinterest. Pin spreuken en gezegden over geld wijsheden grappen on. Tegeltjeswijsheid wijsheden spreuk spreuken gezegdes. Beste ideeën over oordelen citaten op pinterest. Beste ideeën over moeilijke tijden citaten op. De mooiste latijnse citaten spreuken gezegden en. Pin van bea jonker op teksten pinterest spreuken. Ik begon met niets tegel spreuken pinterest. Beste ideeën over grappig geld citaten op pinterest. Citaten over de mens. Sebo hilberts. Beste ideeën over geen geld citaten op pinterest. Gezegden en spreuken quotes of the day. Inspirerende spreuken mooie.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.