Saïdjah en adinda uit max havelaar. Bol max havelaar multatuli boeken. Vakcentrum super supermarkt keurmerk partners. Bol max havelaar multatuli boeken. Samenvatting max havelaar de preek van dominee wawelaar. Max havelaar hertaling mul lezerslounge. Theatergroep kersouwe. Onbekende brieven multatuli aangetroffen in stadsarchief. Max havelaar multatuli tips voor mooie boeken om te lezen. Scholenactie max havelaar kersouwe jan en media. Quot uit de wereld van guy maupassant het legaat. Multatuli literatuurmuseum. Multatuli ‘lied van saïdjah max havelaar. Voedselkilometers recepten en nieuwsjes vanuit. Max havelaar.

Max havelaar boek wikipedia. Dwarsligger max havelaar multatuli. Max havelaar toesprakentoernooi european school of. Max havelaar connecting people. Boek max havelaar met zombies geschreven door multatuli. Multatuli literatuurmuseum. Multatuli koninklijke bibliotheek. Max havelaar. Vensterplaat max havelaar entoen nu. Max havelaar het geheugen van nederland online. Max havelaar entoen nu. Tzum nieuws willem alexander kon niet slapen en las max. Wereldwinkel steenwijk algemeen symbolen. Bol max havelaar multatuli van es. Max havelaar entoen nu.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)