Max havelaar literatuurplein. Multatuli literatuurmuseum. Max havelaar stichting reikt tijdens. Vensterplaat max havelaar entoen nu. Max havelaar fairtrade groeit internationaal opnieuw met. Onbekende brieven multatuli aangetroffen in stadsarchief. In vier stappen internationaal sociaal ondernemen mt. Max havelaar multatuli tips voor mooie boeken om te lezen. Max havelaar. Max havelaar met zombies review gaat niet over koffie. Max havelaar geheugen van nederland. Max havelaar boek wikipedia. Max havelaar wereld bibliotheek vereeniging. Multatuli koninklijke bibliotheek. Ben jerry s ijs favoriet van max havelaar binnenland.

Boek max havelaar met zombies geschreven door multatuli. Anna finalist bij max havelaar toesprakentoernooi. Old rare multatuli max havelaar of de koffij. Voedselkilometers recepten en nieuwsjes vanuit. Max havelaar entoen nu. Max havelaar reacties. T is vol van schatten hier · dbnl. No two persons ever read the same book quotes on books. Samenvatting max havelaar de preek van dominee wawelaar. Max havelaar multatuli boek door. Scholenactie max havelaar kersouwe jan en media. Max havelaar overzicht foodlog. Bol max havelaar multatuli boeken. Max havelaar literatuurplein. Vakcentrum super supermarkt keurmerk partners.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.