Boeken. Wat is eerlijk. Max havelaar entoen nu. Max havelaar ontduikt de belasting wel. Dwarsligger max havelaar multatuli. Boek max havelaar met zombies geschreven door multatuli. Max havelaar stichting reikt tijdens. Saïdjah en adinda uit max havelaar. Max havelaar multatuli boek door. Scholenactie max havelaar kersouwe jan en media. Max havelaar wereld bibliotheek vereeniging. Bol max havelaar multatuli van es. Max havelaar toesprakentoernooi european school of. Multatuli koninklijke bibliotheek. Uitgeefgeschiedenis van max havelaar wikipedia.

Multatuli literatuurmuseum. Max havelaar boek wikipedia. Onbekende brieven multatuli aangetroffen in stadsarchief. Max havelaar entoen nu. Multatuli ‘lied van saïdjah max havelaar. Nikolaj baranov pagina interesse in boeken en. Wereldwinkel steenwijk algemeen symbolen. Quot uit de wereld van guy maupassant het legaat. Max havelaar. Bol max havelaar multatuli boeken. Wat is max havelaar. Multatuli literatuurmuseum. Literatuur nederlands max havelaar. Max havelaar hertaling mul lezerslounge. Max havelaar overzicht foodlog.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: