Beste ideeën over persoonlijke groei citaten op. Krachtgedicht dit lichtje is voor jou vriendschap. Beste ideeën over rust citaten op pinterest. Beste ideeën over sterke moeder citaten op pinterest. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Beste ideeën over rust citaten op pinterest. Innerlijke rust mooie teksten pinterest spreuken. Gedichten spreuken en citaten. Zodra je de essentie van stilte ontdekt begrijp. Avondgebed om rust christelijke teksten pinterest. Voor meer mooie nederlandse quotes citaten en teksten. Beste ideeën over rust citaten op pinterest. Best leuke en mooie spreuken images on. Beste afbeeldingen over citaten op pinterest helemaal. Solitude citaten over god.

Beste ideeën over herstel op pinterest citaten. ‎wijsheid van boeddha in de app store. George berkeley citaten pagina pot. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Spreuken en citaten over het leven quotes. Spreuken spirituele teksten. Ik heb je zo gemist. Beste ideeën over persoonlijke groei citaten op. Innerlijke rust mooie teksten pinterest roest. Beste ontspannen citaten op pinterest ontspanning. Beste ideeën over rust citaten op pinterest het. Beste ideeën over rust vinden citaten op pinterest. De rust in jezelf vinden mijn bord pinterest roest. Rein geweten is wat we echt nodig hebben om de waarheid. Beste ideeën over rust citaten op pinterest het.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]