Meer dan tijd citaten op pinterest. Abraham lincoln citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over citaten gebroken hart op. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Soms duurt het langer om onze droom te verwezenlijken maar. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over ik mis je op pinterest citaten. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over songteksten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over echte vrienden op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest.

Helens world citaten pinterest. Quotes spreuken oneliners mwah vakantie. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Ingspire quote afstand nemen van wat je denkt anderen. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Die nooit tijd hebben citaten pot van. “er komt een tijd dat je moet kiezen tussen de bladzijde. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste afbeeldingen van quotes citaten inspirerende. Hans hermann kersten citaten pagina. Er is altijd tijd genoeg om te laat komen loesje. Die nooit tijd hebben citaten pot van. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.