Fernand auwera democratie is iets waar politici over. Een nieuw europees model is dat mogelijk ppt download. Guido gezelle citaten aforismen citeert de grote. Is weg citaten pot van. Jan greshoff er bestaan twee soorten fascisme het tweede. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest jfk. Bol nelson mandela citaten jennifer crwys williams. Onze grootste overwinning citaten pot van. Ce fel de republică este rom nia. Toon hermans citaten aforismen citeert de grote. Extreem spreuken over vrijheid nj belbin. Beste ideeën over verbinden citaten op pinterest. Mindfulness kan helpen om de scherpe randjes eraf te halen. Sigmund graff achter de coulissen van dictatuur vloeit. Benjamin barber citaten aforismen citeert de grote.

Haat elk land citaten pot van. Beste plato citaten op pinterest over muziek. Idioot is citaten pot van. Beste democratie citaten op pinterest politiek en. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Charles bukowski citaten aforismen citeert de grote. John dewey citaten pot van. Jorge luis borges citaten aforismen citeert de grote. Volk schept citaten pot van. De meest waarheidsgetrouwe citaten eunmask.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.