Inspratie spreuken voor inspiratie en quot het nieuwe denken. Spirituele spreuken en ander nieuws overpeinzende. Uitspraak er is geen betere tijd om vandaag gezonder te. Vakantie spreuken quotes of the day. Charles bukowski citaten aforismen citeert de grote. Klim de berg zo dat je wereld kan zien niet omdat. Spreuken citaten en quotes over spel spelen. Spreuken mareiki ॐ. Hardlopen tijd vliegt words pinterest. Leuke spreuken grappige teksten mooie zinnen pluk de. Helens world citaten pinterest. Download posters woorden spreuken en teksten. Quote soms heeft jouw hart meer tijd nodig om te. Albert einstein citaten aforismen citeert de grote. Tegeltjes spreuken ik heb geen horloge de tijd.

Inzicht moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Gedicht over tijd bijzondere gedichten en citaten. Spreuken teksten citaten en gedichten bij overlijden. Quote wanneer we niet langer de situatie kunnen veranderen. Mooie spreuken en citaten muismatten zazzle. Citaat de wonden die onzichtbaar zijn doen het meest pijn. Kosmos groot citatenboek citaten spreuken en. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Er is altijd tijd genoeg om te laat komen loesje. Beste ideeën over citaten gebroken hart op. Ingspire quote afstand nemen van wat je denkt anderen. Beste tijd citaten op pinterest tijdsopname. Spreuken geluk quotes of the day. Ja dat wordt tijd voor leven zelf en niet.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.