Joe speedboot vlog youtube. Het beste boek de keuze van knack eindredacteur joost. Boekwinkeltjes. Bol joe speedboot ebook adobe epub tommy wieringa. Joe speedboot de bezige bij. Joe speedboot boek door tommy wieringa literatuurplein. Leesdossier joris hekerman leesverslag algemeen joe speedboot. Nr joe speedboot. Tommy wieringa de bezige bij. Joe speedboot de bezige bij. Joe speedboot tommy wieringa youtube. Boekeman joe speedboot tommy wieringa abubakari de. Joe speedboot by tommy wieringa — reviews discussion. ‘joe speedboot van tommy wieringa na jaar nog steeds. Joe speedboot gratis boeken downloaden in pdf fb epub.

Bol joe speedboot tommy wieringa. Tommy wieringa standaard uitgeverij. Tommy wieringa de bezige bij. Boekbespreking joe speedboot van tommy wieringa youtube. Joe speedboot de bezige bij. Joe speedboot by tommy wieringa. Tommy wieringa. Leesdossier joris hekerman leesverslag algemeen joe speedboot. Joe speedboot tommy wieringa youtube. Tobias wouters recensie joe speedboot. Joe speedboot op longlist esta prijs voor het beste.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: