Nr joe speedboot. Bol joe speedboot tommy wieringa. Joe speedboot by tommy wieringa. Joe speedboot de bezige bij. Bol joe speedboot ebook adobe epub tommy wieringa. Joe speedboot op longlist esta prijs voor het beste. Tommy wieringa standaard uitgeverij. Joe speedboot de bezige bij. Joe speedboot vlog youtube. Joe speedboot by tommy wieringa — reviews discussion. Het beste boek de keuze van knack eindredacteur joost. Tommy wieringa. Boekbespreking joe speedboot van tommy wieringa youtube. Boekeman joe speedboot tommy wieringa abubakari de. Boekwinkeltjes.

Joe speedboot tommy wieringa youtube. Joe speedboot tommy wieringa youtube. ‘joe speedboot van tommy wieringa na jaar nog steeds. Tommy wieringa de bezige bij. Joe speedboot gratis boeken downloaden in pdf fb epub. Tommy wieringa de bezige bij. Joe speedboot de bezige bij. Joe speedboot boek door tommy wieringa literatuurplein. Leesdossier joris hekerman leesverslag algemeen joe speedboot. Leesdossier joris hekerman leesverslag algemeen joe speedboot. Tobias wouters recensie joe speedboot.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.