Lezen voor de lijst joe speedboot. Boekbespreking joe speedboot van tommy wieringa youtube. Joe speedboot gratis boeken downloaden in pdf fb epub. Een boekentip joe speedboot door tommy wieringa. Het beste boek de keuze van knack eindredacteur joost. Boekeman joe speedboot tommy wieringa abubakari de. Joe speedboot boek be. Joe speedboot tommy wieringa. Tommy wieringa de bezige bij. Joe speedboot de bezige bij. Joe speedboot tommy wieringa youtube. Leesdossier joris hekerman leesverslag algemeen joe speedboot. Tommy wieringa de bezige bij. Joe speedboot de bezige bij. Boekwinkeltjes.

Tommy wieringa standaard uitgeverij. Tommy wieringa de bezige bij. Tobias wouters recensie joe speedboot. Nr joe speedboot. Bol joe speedboot ebook adobe epub tommy wieringa. ‘joe speedboot van tommy wieringa na jaar nog steeds. Leesdossier joris hekerman mei. Leesadviezen de dood van murat idrissi. Tommy wieringa. Joe speedboot by tommy wieringa — reviews discussion.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.