Nieuwjaarswensen gedichten pinterest teksten. Beste ideeën over begrafenis gedichten op pinterest. Ter inspiratie mooie quotes over ouder worden. Best images about gedichten on pinterest wedding. Toon hermans gedichten tonen en vriendschap. Lieve oma ik mis je quotes pinterest. Engelse gedichten vriendschap bf belbin. Mooi gedicht van toon hermans pinterest. Quotes over de liefde die zo waar zijn froot. Gedichten over vriendschap qy aboriginaltourismontario. Bekende liefdes quotes clarasandragina. Seniorennet de startpagina voor senioren actieve. Over mij marieke op het strand. Wie eerlijk is in het leven tegeltjeswijsheid.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)