Beste ideeën over broer citaten op pinterest. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over broer citaten op pinterest. Pin van sylvia posthumus huising op broer en zus. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over zussen op pinterest waargebeurde. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over broer citaten op pinterest. Beste ideeën over broer verjaardag citaten op. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste broer citaten op pinterest zus.

Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste broer zus citaten op pinterest. Beste broer zus citaten op pinterest. Beste broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over broer citaten op pinterest. Beste ideeën over broer verjaardag op pinterest. Beste broer zus citaten op pinterest.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)