Ts nos journaal nl leest reportage bij de start. Lees verslag de donkere kamer van damokles door w f hermans. Klassieker de donkere kamer van damokles sargasso. Quirine van engen leeslijst de donkere kamer damokles. De donkere kamer van damokles boekenplatform. De donkere kamer van damokles boek tweeënvijftigste druk. Over het boek en de film. Lees verslag de donkere kamer van damokles door w f. De donkere kamer van damokles jubileumeditie. De donkere kamer van damokles. Met korting naar het theater. De donkere kamer van damokles wordt meesterlijk mooi. Literatuur lot van uitgaven en over `de donkere. Boekwinkeltjes willem frederik hermans de donkere. Bibliotheek langedijk doet mee aan nederland leest lief.

Lees verslag de donkere kamer van damokles door w f hermans. De donkere kamer van damokles vrij nederland. Dag de donkere kamer van damokles iedere een boek. Web nederlands de donkere kamer van damokles. Michel sluysmans. De donkere kamer van damokles. The donkere kamer van damokles « daandirk. Week de van damokles agter. De donkere kamer van damokles wordt meesterlijk mooi. Leesdossier elisevantilborg. Fhm s a viertjes nr zondag december de. Pam s thoughts de donkere kamer van damokles geschreven. Direct dutch boekenclub met ‘de donkere kamer van damocles. De donkere kamer van damokles boek tweeënvijftigste druk. Top beste nederlandse boeken ooit alletop lijstjes.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.