Henri becque citaten aforismen citeert de grote. In een directe democratie kunnen de burgers besluiten. John dewey citaten pot van. Beste plato citaten op pinterest over muziek. Ontdek en deel de mooiste afbeeldingen van over hele. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Ich kann englisch doch verstehen humor pinterest. Fernand auwera democratie is iets waar politici over. Benjamin barber citaten aforismen citeert de grote. Nelson mandela citaten aforismen citeert de grote. Beste democratie citaten op pinterest politiek en. Jan greshoff er bestaan twee soorten fascisme het tweede. Beste ideeën over verbinden citaten op pinterest. Beste afbeeldingen van loesje citaten grappige. Een nieuw europees model is dat mogelijk ppt download.

Haat elk land citaten pot van. The book girl nelson mandela. Zitate englisch unsere top. Idioot is citaten pot van. Sigmund graff achter de coulissen van dictatuur vloeit. Extreem spreuken over vrijheid nj belbin. Volk schept citaten pot van. Toon hermans citaten aforismen citeert de grote. Charles bukowski citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over arabische citaten op pinterest.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)