Citaten spinoza xiaomi carel peeters over quot. Citaten socrates xiaomi aforismen. Citaten politiek xiaomi over de van. Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Citaten politiek xiaomi over de van. Citaten toekomst xiaomi mooie en inspirerende. Citaten politiek xiaomi over de van. Citaten toekomst xiaomi mooie en inspirerende. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Citaten spinoza xiaomi spirituele teksten gratis online. Citaten politiek xiaomi over de van. Citaten herfst xiaomi gedachte loesjes pinterest. Citaten spinoza xiaomi carel peeters over quot. Citaten politiek xiaomi over de van.

Citaten toekomst xiaomi mooie en inspirerende. Citaten spinoza xiaomi carel peeters over quot. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Citaten angst xiaomi beste ideeën over op. Citaten filosofie xiaomi beste liefde vriendschap. Citaten spinoza xiaomi spirituele teksten gratis online. Citaten toekomst xiaomi mooie en inspirerende. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Citaten bekende xiaomi harde uitspraken van bn ers en.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]