Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Beste eerlijkheid citaten op pinterest de waarheid. Beste eerlijkheid citaten op pinterest leugens. Beste eerlijkheid citaten op pinterest de waarheid. Leugens proverbs and poems spreuken en gedichten. We are one wijsheden. Beste eerlijkheid citaten op pinterest leugens. Beste eerlijkheid citaten op pinterest leugens. Citaten over wijsheid youtube. Sef quotes mooie teksten pinterest citaat. Pin van e op teksten pinterest quotes sayings en words. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Favoriete spreuken over eerlijkheid fi belbin. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest.

Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Beste eerlijk zijn citaten op pinterest nep mensen. Vertrouwen en eerlijkheid citaten humor. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Spreuken over eerlijkheid bj aboriginaltourismontario. Beste eerlijkheid citaten op pinterest leugens. Citaten over eerlijkheid youtube. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Beste eerlijkheid citaten op pinterest de waarheid. Eerlijkheid teksten pinterest truth quotes sef. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Beste eerlijkheid citaten op pinterest de waarheid. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Wijze spreuken boos clarasandragina site.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)