Beste ideeën over papa dochter citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Zoon verjaardags citaten op pinterest verjaardag. Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Meer dan vader zoon citaten op pinterest.

Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: