Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Beste ideeën over baby gedichten op pinterest. Beste ideeën over bruiloft gedichten op pinterest. Leuke tekst goede ideeen mooie teksten en quotes. Beste ideeën over wiskunde citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige slaap citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten op pinterest inspirerende. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Beste ideeën over dansen citaten op pinterest. Beste ideeën over teambuilding citaten op pinterest. Beste ideeën over papa dochter citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten succes op pinterest. Schaapjes tellen dutch quotes pinterest spreuken. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Loesje school spreuken pinterest zoeken google en.

Mooie spreuken pinterest. Ckv dada surrealisme abstract expressionisme en popart. Beste ideeën over broer op pinterest zus. Beste ideeën over zwangerschap citaten op pinterest. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige kinder citaten op pinterest. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Sterren « teksten pinterest gedicht en dromen. Beste ideeën over grappige kerstkaarten op pinterest. Loesje kerstspreuk kerst pinterest google en.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.