Citate despre fotografie. Citate in fotografie despre. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Zece citate celebre despre inteligență și atributele ei. Citate fotografie queen despre. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate in fotografie despre. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate scurte fotografie despre viata osho fraze. De citate la paulo coelho partea înt i femeia. Citate celebre despre fotografie studio raphael. Citate in fotografie despre. Citate celebre filotopia. Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter.

Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate in fotografie despre. Citate in fotografie despre. Simy mihael calatorii fotografie poezie citate. Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie. Citate de călătorie. Citate celebre de balan dumitru. Citate in fotografie despre. Citate celebre de balan dumitru. Citate celebre de balan dumitru. Citate fotografie queen despre. Citate despre fotografie. Dintre cele mai bune imagini din citate celebre pe.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)