Afscheid nemen is niet loslaten nederlandse taal. Best ideas about toon hermans on pinterest dutch. Te jong maar het moest mss zo zijn in heaven. Lees gedichten over rouw en verlies dood inspiratie. Korte inspiraties in de vorm van een quote of gedicht met. Beste afscheid citaten op pinterest foto. Lees gedichten over rouw en verlies pinterest. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Beste ideeën over ik mis je op pinterest citaten. Beste ideeën over baby gedichten op pinterest. Beste ideeën over toon hermans op pinterest grote. Beste afscheid citaten op pinterest foto. Beste ideeën over vriendschap gedichten op pinterest. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Lees gedichten over rouw en verlies ik mis je teksten.

Als een regenboog vol kleur zonnetje heel fel. Beste ideeën over kind verlies op pinterest engel. Tekstje gedichtje kaartje quote om iemand sterkte te. Beste afscheid citaten op pinterest foto. Uniek toon hermans de ander over vriendschap gedicht. Beste afbeeldingen van mijn spirituele gedichten. Pin van elise erfmann op quotes pinterest gedichten. Beste ideeën over doop citaten op pinterest kindje. Liefleven overlijden pinterest teksten leven en. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Afscheid nemen gedicht toon hermans google zoeken. Beste broer citaten op pinterest zus en. Toon hermans gedichten google zoeken. Afscheidstekst overlijden google zoeken rouwen. Spreuken teksten citaten en gedichten bij overlijden.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: