Helens world citaten pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over bedankt op pinterest middelvingers. Die nooit tijd hebben citaten pot van. Albert einstein citaten aforismen citeert de grote. Uitspraak er is geen betere tijd om vandaag gezonder te. Charles bukowski citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Soms duurt het langer om onze droom te verwezenlijken maar. Leraren openen de deur maar je moet zelf naar binnen gaan. Mooie spreekwoorden over tijd. Grappig geld citaten op pinterest grappige. Hans hermann kersten citaten pagina. Er is altijd tijd genoeg om te laat komen loesje. Gedicht tijd bijzondere gedichten en citaten.

Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Verloren citaten pot van. Beste tijd citaten op pinterest tijdsopname. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste loslaten citaten op pinterest laten gaan. Thich nhat hanh lach haal adem en neem de tijd hét. Die nooit tijd hebben citaten pot van. Gaan citaten pot van. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Best images about happinez on pinterest ramen new.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.