Mooi citaat een waardevol leven is verzameling van. Spreuk omring jezelf met mensen die jou energie geven. Wijsheid neem het leven dag bij en wees dankbaar voor. Quotes about life love and lost liefde. Mooie spreuk achter elke traan van verdriet schuilt. Filosofie van het jaar tot. Beste moeder theresa citaten op pinterest. The beauty of nature quote picture. Quote wacht niet op een goede dag maar probeer er zelf. Citaat van ingspire laat achter je wat was gaan. Beste eerlijkheid citaten op pinterest leugens. We moeten haar voorlopig missen dus nog een keer de. Reminder probeer door obstakels heen te breken zoals bomen. Top mooie wijze en leuke spreuken plazilla.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.