Bert breed marc lammers. Love song lyrics for the a team ed sheeran with chords. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Niets meer te zeggen citaten pot van. Spinoza en de vreugde van het inzicht uitgeverij balans. Song summertime by george gershwin with lyrics for vocal. Beste ideeën over bladmuziek op pinterest piano. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Citaten spirituele teksten. Johann jacoby hield zich bezig met spinoza. Carel peeters over quot spinoza s achtbaan nodigt. Dima s place. Citaten. Spinoza en de vreugde van het inzicht uitgeverij balans. Leven worden citaten pot van.

Spirituele teksten gratis online programma s van. Leven wordt beïnvloed citaten pot van. My name is spinoza driest ontwerpen. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Beste afbeeldingen van poems songs inspirerende. Citaten. Beste afbeeldingen van gitaarliedjes gitaren. Leon roth was een groot kenner en goed. Beste ideeën over gitaar op pinterest. Nederlandse spreuken liefde zoeymarinasara news.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.