Citaten scribbr pro handige zinnen om nee te zeggen. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr yoga beste ideeën over aanmoediging op. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr pro beste ideeën over veerkracht. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr scribd citeren volgens apa writing. Citaten scribbr word automatisches tabellenverzeichnis in. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis.

Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr yoga beste ideeën over aanmoediging op. Citaten scribbr pro beste ideeën over veerkracht. Citaten scribbr scribd citeren volgens apa writing. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr pro beste ideeën over veerkracht. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)