De citate inspiraționale care ți vor da putere în cele. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate fotografie îngălbenită borcanul cu. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Dintre cele mai bune imagini din articole pe pinterest. Citate despre fotografie. Citate fotograf borcanul cu.

Citate de călătorie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate fotograf borcanul cu. Citate fotograf borcanul cu. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Pin adăugat de nguyễn thiên băng hàn pe aethestetic purple.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)