Beste uil citaten op pinterest slapeloze nachten en. De herfst is begonnen… met enkele citaten over oud worden. Quote wacht niet op een goede dag maar probeer er zelf. Rhuggenaat ontbiedt consul generaal venezuela curacao nieuws. Beste ideeën over hard werken citaten op pinterest. Beste inspirerende citaten op pinterest. Wijsheid kies met je hart verstand is om keuzes te. Mensen doen mee met bon doet bonaire nu. Beste afbeeldingen van alle ja duh quotes. Van de ene op andere dag is het leven veranderd. Praten wij luid genoeg citaten pot van. Lief leven wenskaart liefde houdt je in gratis. Inzicht gun jezelf rust een ander trapt voor jouw niet. Best images about spreuken geluk geven on pinterest.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.