Beste ideeën over levenswijsheid citaten op pinterest. Beste ideeën over levenswijsheid citaten op pinterest. Beste ideeën over levenswijsheid citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten van buddha alleen op. Beste ideeën over citaten relaties op pinterest. Tocht mareiki ॐ. Meer dan afbeeldingen over spreuken geluk geven op. Beste ideeën over papa citaten op pinterest. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Beste ideeën over wijze woorden op pinterest korte. Beste ideeën over geloof op pinterest geloofcitaten. Het pad van de levenswijsheid. Beste ideeën over wijze woorden op pinterest korte. Beste ideeën over wijze woorden op pinterest korte. Spreuken en citaten over het leven quotes.

Beste ideeën over wijze woorden op pinterest korte. Beste ideeën over levenswijsheid citaten op pinterest. Beste falen citaten op pinterest dagelijkse. Moederdag gedicht gees pinterest poem. Beste ideeën over levenswijsheid citaten op pinterest. Beste ideeën over levenswijsheid citaten op pinterest. Beste ideeën over levenswijsheid citaten op pinterest. Beste afbeeldingen over mooie teksten op pinterest. Gedichten spreuken en citaten. Het geheim van gelukkig zijn gods wil pinterest. Beste ideeën over wijze woorden op pinterest korte. Het citatenmuseum. Citaat van ingspire laat achter je wat was gaan. Bol de mooiste citaten van antoine saint exupery. Mooie spreuken en citaten meer.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.