Spreuk ja ik ben een sterk persoon maar hét. Vergeven oefening om mensen te die je pijn. Geen pijn en niet moe een droom gedichten. Elke dag pijn teksten spreuken pinterest. Beste ideeën over pijn citaten op pinterest. Liefde verdriet pijn en spreuken. Beste ideeën over verlies citaten op pinterest. Postpartum depressie moeders pagina. Pinterest inspiraties. Soms doen mensen je verdriet of pijn met woorden. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Beste ideeën over pijn citaten op pinterest woorden. Spreuken en gedichten plaatjes over pijn verdriet smart. Beste ideeën over citaten pijn op pinterest. Pijn verandert je maar maakt ook sterker afscheid.

Wat heb ik nodig om gelukkig te zijn. Vaak gedichten verdriet en pijn ex blessingbox. Spreuken over pijn hét zingevingsplatform met wijsheden. Beste ideeën over harde leven citaten op pinterest. Spreuk over wie ben ik spreuken gedichten om na. Solitude citaten over scheiden. Wijsheid verdriet dat ingehouden wordt en geen stem. Verdriet pinterest. Beste ideeën over pijn citaten op pinterest. Wijsheid stop met vasthouden wat pijn doet reik uit. Zoveel soorten van verdriet ik noem ze niet maar één het. Zo mooi teksten pinterest. Citaten over verdriet beste hemel op pinterest. Tranen verdriet spreuken inspire the world pinterest. Citaat de wonden die onzichtbaar zijn doen het meest pijn.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)