Voor meer mooie nederlandse quotes citaten en teksten. Citaten geld cheat beste ideeën over grappig. Citaten geld einzahlen beste ideeën over grappige ochtend. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Citaten over geld meer dan afbeeldingen spreuken. Beste afbeeldingen van geld en gevoel banksy. Citaten geld geldis beste ideeën over dromer op. Afbeeldingsresultaat voor geld spreuken teksten. Wijsheid van boeddha over acceptatie en geluk hét. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Grappig geld citaten op pinterest slechte. Citaten geld einzahlen beste ideeën over grappige ochtend. Beste ideeën over geld citaten op pinterest gezond. Citaten geld einsammeln beste ideeën over geluk. Citaten geld einsammeln beste ideeën over geluk.

Citaten geld einsammeln beste ideeën over geluk. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Beste ideeën over grappig geld citaten op pinterest. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Citaten geld geldis beste ideeën over dromer op. Beste ideeën over geld citaten op pinterest geluk. Citaten geld geldtrap beste ideeën over grappig. Marketing citaten en reclame quotes ook spreuken. Beste ideeën over grappig geld citaten op pinterest. Beste ideeën over geen geld citaten op pinterest. Citaten geld einsammeln beste ideeën over geluk.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.