Quotes van bekende mensen google zoeken citaten. Mooie zinnen quotes citaten uitspraken plazilla. Vendors canal street market. Worden is fantastisch spreuken en citaten voor de. Quotes quote co. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Bekende citaten steve jobs what can teach. Instagrammers van nederlandse bodem ondertussen. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Bekende citaten steve jobs what can teach.

Bekende citaten steve jobs what can teach. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Karikaturen illustraties portretten. Typography posters of inspirational quotes by ben fearnley. Isa hoes vlinder bekende personen dresses fashion en. Bekende citaten steve jobs what can teach. Afbeeldingsresultaat voor uitspraken nederlands. Citaten boek de beste vader vaderdag cadeau tip. Bekende spreuken over liefde clarasandragina news. Gordon ramsey engelse tv kok bekende personen mannen. Liefde groeit quotes stefiravenjessica news. Wikiquote wikipedia. Gedichten en teksten rond de kersttijd van dichters. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.