Tegel kind groot t. Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren. Beste ideeën over glimlach alleen op pinterest. Beste waardering citaten op pinterest. Afscheid collega pensioen gedichten teksten en spreuken. Afbeeldingsresultaat voor zorg collega s yuki. De wijze uil gezegden pinterest spreuken citaten en. Beste ideeën over positieve citaten op pinterest. Beste ideeën over leraar citaten op pinterest. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Beste ideeën over wijze woorden op pinterest korte. Beste afbeeldingen over collega s op pinterest. Ideeën die je leuk zult vinden over leraar citaten op. Spreuk balans is geen vaste staat van zijn maar ruimte.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)