Beste waardering citaten op pinterest. Tegel kind groot t. Spreuk balans is geen vaste staat van zijn maar ruimte. Beste ideeën over leraar citaten op pinterest. Ideeën die je leuk zult vinden over leraar citaten op. De wijze uil gezegden pinterest spreuken citaten en. Beste ideeën over glimlach alleen op pinterest. Afscheid collega pensioen gedichten teksten en spreuken. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren. Beste ideeën over wijze woorden op pinterest korte. Beste ideeën over positieve citaten op pinterest. Afbeeldingsresultaat voor zorg collega s yuki. Beste afbeeldingen over collega s op pinterest.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.