Spreuk je kunt beter een nachtje slapen over wat wilt. Beste ideeën over hart citaten op pinterest groot. Beste ideeën over blijf positief citaten op pinterest. Beste ideeën over dankbaar citaten op pinterest. Boeddhistische oosterse wijsheden hét. Beste ideeën over diepgaande citaten op pinterest. Beste ideeën over doelen bereiken op pinterest. Zelfkennis maakt effectief sensitief werken vanuit je. Uitgeverij valkhof pers echt zijn arjan broers. Beste ideeën over boeddhistische citaten op pinterest. Ernst hohenemser citaten aforismen citeert de grote. En zo is het maar net wat mijn dieet. Waarheid en deceptie.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.