Zelfkennis maakt effectief sensitief werken vanuit je. En zo is het maar net wat mijn dieet. Spreuk je kunt beter een nachtje slapen over wat wilt. Beste ideeën over doelen bereiken op pinterest. Uitgeverij valkhof pers echt zijn arjan broers. Beste ideeën over blijf positief citaten op pinterest. Ernst hohenemser citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over boeddhistische citaten op pinterest. Beste ideeën over diepgaande citaten op pinterest. Waarheid en deceptie. Beste ideeën over dankbaar citaten op pinterest. Boeddhistische oosterse wijsheden hét. Beste ideeën over hart citaten op pinterest groot.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.