Goodbye beau taplin words. Beste ideeën over citaten gebroken hart op. Beste ideeën over citaten voor gebroken harten op. Beste ideeën over gebroken hart op pinterest citaten. Verdriet vriendschap pinterest teksten gedichten en. Beste ideeën over citaten gebroken hart op. Beste ideeën over citaten gebroken hart op. Pin van peter vlaanderen op liefde pinterest. Beste ideeën over citaten gebroken hart op. Sef quotes vriendschap google zoeken werk pinterest. Beste ideeën over liefdesverdriet citaten op pinterest. Ren nooit terug naar wat jou gebroken heeft spreuken. Gebroken hart spreuken pinterest. Beste ideeën over citaten gebroken hart op. Beste ideeën over citaten gebroken hart op.

Mooie tekst over het gebroken hart inspiratie quotes. Beste ideeën over gebroken hart op pinterest citaten. Beste ideeën over citaten voor gebroken harten op. Beste ideeën over gebroken hart op pinterest citaten. Beste ideeën over gebroken hart op pinterest citaten. Beste ideeën over gebroken hart op pinterest citaten. Een gebroken hart citaten dutch pinterest quotes. Meer dan gebroken citaten op pinterest droevige. Smiling while hurt me pinterest quotes breakup. The best instagram poets to follow on social media. Pin van marianne soesan op gedichten pinterest quotes. Beste ideeën over verbroken relatie citaten op. Mezelf quotes pinterest sef en. Beste ideeën over gebroken hart op pinterest kwetsen. Liever kwijt dan rijk sef quotes pinterest.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.