Citaten bekende xiaomi harde uitspraken van bn ers en. Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Citaten toekomst xiaomi mooie en inspirerende. Citaten spinoza xiaomi carel peeters over quot. Optical zoom telephoto lens for xiaomi redmi s. Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Xiaomi redmi gb ram rom black. Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Citaten toekomst xiaomi mooie en inspirerende. Buy original xiaomi in zoom camera lens for. Citaten filosofie xiaomi beste liefde vriendschap. Citaten spinoza xiaomi carel peeters over quot. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Citaten toekomst xiaomi mooie en inspirerende. Citaten spinoza xiaomi spirituele teksten gratis online.

Buy original xiaomi in zoom camera lens for. Citaten politiek xiaomi over de van. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Citaten politiek xiaomi over de van. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Citaten angst xiaomi beste ideeën over op. Xiaomi yi zoom lens xiaominismes. Citaten sport xiaomi youth wireless bluetooth. Citaten spinoza xiaomi spirituele teksten gratis online. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.