Murder and mirth macbeth at shakespeare s globe londonist. Literatura universal macbeth en el cine. Citaten shakespeare macbeth best images about on. Citaten shakespeare macbeth best images about on. Citaten shakespeare macbeth best images about on. The norwegian shakespeare company gallery macbeth. Macbeth elcriticoabulico. Citing shakespeare mla format ppt video online download. Macbeth at roleystone theatre perth. Citaten shakespeare macbeth best images about on. What is there in banquo s character that makes macbeth. Shakespeare macbeth act iv scene i a dark cave in the. Citaten shakespeare macbeth best images about on. Macbeth quotes from william shakespeare s famous tragedy. We know what are but not may be william.

Citaten shakespeare macbeth best images about on. Citaten shakespeare gratis william. Cependant je redoute ta nature citations william. Macbeth rotten tomatoes. Citaten shakespeare macbeth best images about on. Citaten shakespeare macbeth best images about on. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. By william shakespeare ppt download. Macbeth by william shakespeare entertainment blurb. Citaten shakespeare macbeth best images about on. Macbeth by william shakespeare on apple books.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.