Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr word automatisches tabellenverzeichnis in. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr scribd citeren volgens apa writing. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr yoga beste ideeën over aanmoediging op. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr pro handige zinnen om nee te zeggen. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr pro beste ideeën over veerkracht.

Suomenkielisen opinnäytetyön ja pro gradun oikoluku. Citaten scribbr scribd citeren volgens apa writing. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr pro beste ideeën over veerkracht. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr pro beste ideeën over veerkracht. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr scribd citeren volgens apa writing.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)