Citaten ziekte als citaat de wonden die onzichtbaar zijn. Pin van jacky dus op rumag pinterest citaten teksten. Niet schelden citaten pinterest gedichten. Martin gijzemijter on twitter quot dichtgedachten http. Beste grappige muziek citaten op pinterest. Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten. Citaten ziekte fb de citaat en mooie spreuken quotes. Citaten bij ziekte beste ideeën over engel op. Citaten over chronisch ziek zijn hét zingevingsplatform. Citaat de wonden die onzichtbaar zijn doen het meest pijn. Sterk zijn teksten spreuken citaten en. Citaten bij ziekte beste ideeën over engel op. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Citaten ziekte vario leven met sjogren view topic. Citaten ziekte als citaat de wonden die onzichtbaar zijn.

Citaten ziekte ui bevattingsvermogen verkrijgen door. Wao keur jezelf iedere dag goed loesje. Quote de levenskunst bij het hebben van een chronische. Nooit de moed opgeven gedichten pinterest en. Citaten ziekte als citaat de wonden die onzichtbaar zijn. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Reminder probeer door obstakels heen te breken zoals bomen. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Pin van miek de keyser op my life with lupus and chronical. Chronisch ziek jabbertje en dat is een waarheid als. Beste ideeën over citaten pijn op pinterest. Beste ideeën over moeilijke tijden citaten op. Citaten ziekte als citaat de wonden die onzichtbaar zijn. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.