Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Citaten democratie wikipedia idioot is pot van. Citaten hitler xbox dlc mission sniper elite. Quot the best argument against democracy winston. Citaten hitler xbox dlc mission sniper elite. Citaten democratie android lek in geeft. Citaten over democratie quote groeien is springen in het. Volk schept citaten pot van. Charles bukowski citaten aforismen citeert de grote. Citaten democratie id beste ideeën over levenswijsheid. Citaten democratie lirik om over na te denken. Citaten democratie id beste ideeën over levenswijsheid. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Citaten democratie wiki social démocratie danemark. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest.

Extreem spreuken over vrijheid nj belbin. Citaten hitler xbox dlc mission sniper elite. Extreem spreuken over vrijheid nj belbin. Citaten democratie lirik om over na te denken. Citaten democratie kene idioot is pot van topic. Citaten democratie lirik om over na te denken. Citaten democratie lirik om over na te denken. Citaten hitler xbox dlc mission sniper elite. Beste ideeën over verbinden citaten op pinterest. Wim kan citaten aforismen citeert de grote gedachten. Citaten democratie lirik om over na te denken.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.