Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Verdrietig quotes pinterest spreuken en. Spreuken spirituele teksten. Filosofie citaten. Meer dan citaten over geluk op pinterest. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Filosofie citaten posters met tekst. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer. Filosofie op de iphone citaten en wijsheden app apps. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Beste liefde vriendschap citaten op pinterest. Filosofie op de iphone citaten en wijsheden app apps. Honoré de balzac citaten pot van. Beste ideeën over beroemde franse citaten op pinterest. Meer dan citaten over geluk op pinterest.

Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Wijze woorden filosofie. Filosofie op de iphone citaten en wijsheden app apps. Citaten van poeh en zijn vrienden reinders oisterwijk b v. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Spirituele citaten voor maart dagelijkse gedachten uit. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Metafilosofie is nadenken over de doelen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]