Beste ideeën over zon citaten op pinterest. Beste ideeën over zon citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige citaten zomer op. Citaten van kunstenaars over kunst en het leven. Beste ideeën over zon citaten op pinterest. Beste zon citaten op pinterest roald dahl en. Beste ideeën over zon citaten op pinterest. Opoffering in onze maatschappij geeft voldoening en. Beste afbeeldingen over spreuken en teksten op pinterest. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Beste ideeën over zon citaten op pinterest. Beste ideeën over zon citaten op pinterest. Beste ideeën over zon citaten op pinterest probeer. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Beste ideeën over zon citaten op pinterest.

Beste afbeeldingen over inspirerende nederlandse. Onbekend citaten aforismen citeert de grote gedachten. Beste ideeën over zon citaten op pinterest. Beste ideeën over zon citaten op pinterest probeer. Citaten van de dag belgische sterren erik ziet zon. Citaat als je naar de zon draait dan valt schaduw. Beste ideeën over zon citaten op pinterest probeer. Beste ideeën over zon citaten op pinterest. Beste ideeën over zon citaten op pinterest probeer. Ik wil jou in een doosje doen je beschermen tegen het. Citaten over geloven aforismen citeert de grote. Beste ideeën over zon citaten op pinterest. Beste ideeën over zon citaten op pinterest. De zon speelt al buiten kom je ook loesje. Beste ideeën over zon citaten op pinterest.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)