Beste ideeën over weekend citaten op pinterest happy. Food quotes sjablonen teksten en citaten. Overlijden moeder spreuken quotes of the day. Spinvis quotes pinterest teksten vakantie en spreuken. Beste verjaardagskaart citaten op pinterest ste. Koop romantiek posters van europosters. Beste grappige verjaardag citaten op pinterest. Best vriendschapscitaten op pinterest meiden. Van harte beterschap teksten quotes of the day. Wodka bij andere volkeren in de voormalige sovjet unie als. Gelukkige verjaardag dikke dames pinterest. Nederlandse rouwgedichten een mooiere afscheidsspeech. Liefde is… samen thee drinken is pinterest. Ricard gin pamplemousse pastis bottles pinterest.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)