Beste ideeën over innerlijke kracht op pinterest. Beste ideeën over citaten muziek op pinterest. Beste ideeën over citaten muziek op pinterest. Beste ideeën over verdrietig leven citaten op. Troost afscheid pinterest. Afscheidstekst overlijden google zoeken mooie tekstjes. Neem eens wat vaker tijd voor jezelf gedichten en mooie. Mooi on pinterest toon hermans vans and met. Citaten een hart van steen eenvoud is sleutel. Woordeloos in treblinka kerknet. Citaten een hart van steen eenvoud is sleutel. Pin van gerrie foolen op spreuken pinterest teksten. Je bent niet van steen mooie uitspraken quotes. Beste ideeën over droom citaten op pinterest.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.