Spreuk de beste therapie in wereld is een time out. Wijsheid wanneer je praat herhaal alleen wat al. Inzicht soms wordt er niet geluisterd om je te begrijpen. Spreuk hoe je omgaat met iets wat op pad komt is jouw. Wijsheid wees jezelf die reist het langste met je mee. Kwetsbaarheid durven tonen maakt je tot een sterker. Citaat ingspire in de stilte van het denken hoor je. Citaat tel wat je hebt niet mist hét. Teken de kerstballen in boom juf inger. Citaat maya angelou probeer een regenboog te zijn in. We kunnen niet iedereen helpen maar kan iemand. Spreuken over acceptatie loslaten hét. Spreuk durf voor jezelf te kiezen je koers. Spreuk wie de regenboog wil zien moet regen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.