Wijsheid wanneer je praat herhaal alleen wat al. Spreuk wie de regenboog wil zien moet regen. Spreuk de beste therapie in wereld is een time out. Inzicht soms wordt er niet geluisterd om je te begrijpen. Spreuk durf voor jezelf te kiezen je koers. Spreuk hoe je omgaat met iets wat op pad komt is jouw. Teken de kerstballen in boom juf inger. Spreuken over acceptatie loslaten hét. Citaat tel wat je hebt niet mist hét. Kwetsbaarheid durven tonen maakt je tot een sterker. Wijsheid wees jezelf die reist het langste met je mee. Citaat maya angelou probeer een regenboog te zijn in. We kunnen niet iedereen helpen maar kan iemand. Citaat ingspire in de stilte van het denken hoor je.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.