Ernst hohenemser citaten aforismen citeert de grote. Citaat het over ego bijzondere gedichten en citaten. Entj vs infj aristotle and plato compared idr labs. Spreuken citaten en quotes over spel spelen. Citaten socrates beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Beste plato citaten op pinterest over muziek. Beste afbeeldingen van peptalk levenscitaten. Beste ideeën over plato citaten op pinterest. Meer dan plato citaten op pinterest socrates. Quote de levenskunst bij het hebben van een chronische. Heraclitus citaten aforismen citeert de grote. Meer dan plato citaten op pinterest socrates. Best spel en spelen in spreuken citaten quotes. Beste ideeën over plato citaten op pinterest. A schopenhauer citaten aforismen citeert de grote.

Beste ideeën over plato citaten op pinterest. Beste plato citaten op pinterest over muziek. Beste ideeën over plato citaten op pinterest. Beste ideeën over plato citaten op pinterest. Beste ideeën over socrates citaten op pinterest. Beste plato citaten op pinterest over muziek. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Pin van marije lankveld op song of a caged bird. Aristoteles citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over plato citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest. De citaten van wiskunde plato posters zazzle. Beste ideeën over plato citaten op pinterest. Plato quotes greek philosopher quotesgram. Remco campert citaten aforismen citeert de grote.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.