Beste ideeën over vertrouwen citaten op pinterest. Spreuken vertrouwen quotes of the day. Vriendschap de beste citaten quotes spreuken. Geheim en vertrouwen. Wijsheid stop met vasthouden wat pijn doet reik uit. Beste ideeën over pijn citaten op pinterest. Spreuken over vertrouwen quotes of the day. Ik mareiki ॐ. Beste ideeën over pijn citaten op pinterest. Beste ideeën over vertrouwen citaten op pinterest. Waar geen vertrouwen oprechtheid en respect is. Beste ideeën over korte gezegden op pinterest. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. I wish valheru s website. Beste eerlijkheid citaten op pinterest leugens.

Beste ideeën over vertrouwen citaten op pinterest. Citaat moed en vertrouwen zijn nodig om over de angst dat. Gevoelen en vertrouwen spreuken. Beste ideeën over jaloezie citaten op pinterest. Spreuken over vertrouwen sh belbin. Beste ideeën over vertrouwen citaten op pinterest. Wijsheid van boeddha over acceptatie en geluk hét. Wijsheden mahatma gandhi. Loesje spreuken werk wowkeyword. Filosofie citaten. Christophe vekeman citaten aforismen citeert de grote. Durf jij te vertrouwen als al jouw houvast wegvalt. Beste ideeën over vertrouwen citaten op pinterest. Wijze spreuken over werken clarasandragina news. Vertrouwen.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.