Vertrouwen mareiki ॐ. Spreuken over vertrouwen sh belbin. Spreuken over vertrouwen sh belbin. Best lieve woorden images on pinterest. Vertrouwen spreuken pinterest teksten en. Beste ideeën over vertrouwen citaten op pinterest. Spreuken over vriendschap en vertrouwen sk. Veerkracht ontstaat alleen als je erop durft te vertrouwen. Spreuken over vertrouwen quotes of the day. Meer dan gezegden over liefde op pinterest. Zelfvertrouwen is geloven dat je een kracht bezit sterker. Spreuken vertrouwen google zoeken teksten pinterest. Beste ideeën over vertrouwen citaten op pinterest. Wijsheid stop met vasthouden wat pijn doet reik uit. Citaten powerpoint presentaties maddy.

Spreuken over vertrouwen quotes of the day. Citaat moed en vertrouwen zijn nodig om over de angst dat. Quote groeien is springen in het onbekende telkens weer. Spreuken over vertrouwen rd aboriginaltourismontario. Spreuken over eerlijkheid qg belbin. Beste ideeën over vertrouwen citaten op pinterest. Geheim en vertrouwen. Beste ideeën over vertrouwen citaten op pinterest. Vertrouwen spreuken quotes of the day. Kosmos groot citatenboek citaten spreuken en. Spreuk ja ik ben een sterk persoon maar hét. Vertrouwen op je dromen is jezelf my. Gevoelen en vertrouwen spreuken. Samen sterk staan vertrouwen als basis voor samenwerken. Beste ideeën over vertrouwen citaten op pinterest.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.