When year old yo ma performed for the u s president. Yo ma wikipedia. Shostakovich s concerto for violoncello orchestra no. Yo ma has fun arts louisville reviews. Cellist yo ma live with quad city symphony iowa. Yo ma net worth wealth money. Amid chaos and conflict yo ma makes music his peace. World renowned cellıst yo ma to perform in istanbul. Yo ma appassionato by on apple music. Yo ma a virtuoso at more than the cello. Mccallum theatre palm desert california. Flying with your guitar. Yo ma and manfred honeck in baden knowledge. Yo ma s daughter didn t want him to play at her wedding. Yo ma and the mind game of music classical.

馬友友與香港管弦樂團西班牙風情夜 hifitrack. Yo ma to perform tonight with aso the daily gazette. Yo ma to perform at st sabina chicago tribune. Yo ma to perform at zoellner arts center. Yo ma pictures. Here s your chance to play with yo ma the daily gazette. 公共電視. Rolex arts testimonee yo ma rob s chronicle. South florida classical review yo ma serves up a. Dance everest john alexander. Yo ma wikipedia. The magic of yo ma. Yo ma on amazon music. Yo ma chris thile and edgar meyer put their spin on. New releases rami my journey and cantus northern.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.