Mensen veranderen teksten quotes wisdom. Schroevers. Beste democratie citaten op pinterest politiek en. Beste ideeën over moeilijke tijden citaten op. Inspirerende business citaten. Genoeg wijze spreuken over het leven ru belbin. Beste ideeën over worden citaten op pinterest. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Paul stamsnijder on twitter quot communicatie bij het. Citaten over het leven verg tijd om te doen welk uw ziel. Gemaakt door sander van aken olaf langhorst en marijn. Beste ideeën over licht citaten op pinterest. Solitude citaten over depressies. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Jan cremer citaten aforismen citeert de grote.

Reeks inspiratiehand getrokken citaten over geluk vector. Beste ideeën over citaten succes op pinterest. Citaten over loslaten. Bijbelse spreuken en gezegden oy belbin. Mooie spreuken en citaten meer. Beste ideeën over citaten succes op pinterest. Uit je hard mooie teksten en uitspraken pinterest. Beste ideeën over echte vrienden op pinterest. Mooie spreuken pinterest. Toon hermans leven pinterest. Best images about citaten spirituele teksten oneliners. Beste ideeën over berg citaten op pinterest. Beste ideeën over luisteren citaten op pinterest. Een deel pinterest mensen teksten en spreuken. Recht op citaten pot van.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]