Citaten over emoties may sterrenbaby het. Emoties lijst. Spreuken citaten en quotes over spel spelen. Spreuk ja ik ben een sterk persoon maar hét. Schrijven over emoties boekschrijven. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Citaten over emoties may sterrenbaby het. Beste ideeën over verwarde gevoelens op pinterest. Citaten over emoties may sterrenbaby het. Bijbelse spreuken en gezegden oy belbin. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Quote groeien is springen in het onbekende telkens weer. Goedemorgen als de ander begint te vertellen en b v zijn. Beste ideeën over gezegden op pinterest hart van goud. Het geheim van gelukkig zijn mooie teksten.

Met gevoelens en vertrouwen teksten pinterest. Beste ideeën over moeilijke tijden citaten op. Gedichten paula hagenaars gezegden pinterest. Citaten over emoties may sterrenbaby het. Als moeheid een emotie zou zijn ben ik vandaag ontzettend. Citaten over emotie aforismen citeert de grote. Citaten over muziek dat is waar voor elk gevoel en of. Prachtige citaten over vergeving verken je geest. Emoties loesjes teksten pinterest citaten. Citaten over emoties may sterrenbaby het. Vage emoties duidelijke woorden tekstbureau van. Beste ideeën over gevoelens op pinterest. Citaten over muziek dat is waar voor elk gevoel en of. Beste ideeën over worden citaten op pinterest. Citaten over loslaten.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.