Citaten over emoties may sterrenbaby het. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Citaten over emoties may sterrenbaby het. Citaten over emoties may sterrenbaby het. Citaten over emoties may sterrenbaby het. Hsp en emotie gebeden teksten spreuken. Deze tekst gaat over moed en angst emoties die katja veel. Quote groeien is springen in het onbekende telkens weer. Beste ideeën over verwarde gevoelens op pinterest. Citaten over emotie aforismen citeert de grote. Citaten mijn gedichten. Spreuk ja ik ben een sterk persoon maar hét. Spreuken citaten en quotes over spel spelen. Meer dan afbeeldingen over teksten op pinterest. Gedichten paula hagenaars spreuken.

Citaten over emoties may sterrenbaby het. Citaten over emoties may sterrenbaby het. Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten. Prachtige citaten over vergeving verken je geest. Citaten over emoties may sterrenbaby het. Bijbelse spreuken en gezegden oy belbin. Citaten over emoties may sterrenbaby het. Citaten over muziek dat is waar voor elk gevoel en of. Schrijven over emoties boekschrijven. Citaten over emoties may sterrenbaby het. Gedichten paula hagenaars gezegden pinterest. Goedemorgen als de ander begint te vertellen en b v zijn. Citaten over emoties may sterrenbaby het. Beste ideeën over gevoelens op pinterest. Citaten over loslaten.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)