Loesje kerstspreuk kerst pinterest google en. Meer dan communicatie citaten op pinterest. Loesje horen kijken luisteren pinterest muziek. Meer dan bakken citaten op pinterest cupcake. Keywords afscheid collega tekst loesje and tags. Uit onderzoek is gebleken dat onderzoeken veel leuker. Loesje petrusproject. Best images about spreuken citaten loesje on. Krijtbord citaten op pinterest. Loesje google zoeken citaten pinterest. Images about citaten van loesje on pinterest tes. Best images about loesje en onderwijs on pinterest. Best images about inspirerende nederlandse citaten. Winterslaap loesje pinterest teksten spreuken en. Loesje word pinterest spreuken teksten en citaten.

Loesje pinterest teksten spreuken en citaten. Images about citaten van loesje on pinterest tes. Beste ideeën over grappige citaten het weekend op. Loesje fun pinterest teksten spreuken en citaten. Best images about spreuken citaten loesje on. Best images about spreuken citaten loesje on pinterest. Loesje school spreuken pinterest zoeken google en. Beste afbeeldingen over spreuken citaten loesje op. Loesje v d posters on spreuken teksten en citaten. Beste afbeeldingen van loesje citaten creativiteits.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.