Citaten en wijze woorden uit de islam zwaarste strijd. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten op. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest sterke. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Samen tegen kanker jabbertje pinterest teksten. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Meer dan kanker citaten op pinterest strijd tegen. Meer dan kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd.

Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd. Beste levensproblemen citaten op pinterest harde. Beste levensproblemen citaten op pinterest harde. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd. Beste ideeën over nieuwe start citaten op pinterest. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.