Bhagavad gita. De kern van yogafilosofie volgens bhagavad gītā. Bol bhagavad gita keus boeken. Inspirerende citaten uit de bhagavad gita mindfulmommy. De essentie van srimad bhagavad gita stichting bhakti. Op bezoek bij bhagavad gita seminar nieuw wij. Bhagavad gita wikipedia. Citaten uit de bhagavad gita wikipedia. Bhagavad gita hoofdstuk. Citaten uit de bhagavad gita wikipedia. Citaten uit de bhagavad gita wikipedia. Bhagavad gita hoofdstuk. Op weg met de bhagavad gita mansukh patel. Citaten uit de bhagavad gita wikipedia. Bhagavad gita hoofdstuk.

Bhagavad gita de weg naar verlossing zenzoekers. Of s best law karma ideas on pinterest. Bhagavad gita e mossel hardcover ako. Bhagavad gita. Citaten uit de bhagavad gita wikipedia. Citaten uit de bhagavad gita wikipedia. Citaten uit de bhagavad gita wikipedia. Citaten uit de bhagavad gita wikipedia. Citaten uit de bhagavad gita wikipedia. De belezen kater bhagavad gita zoals ze is. Essentie van de bhagavad gita swami dayananda pleïade. Bhagavad gita gratis boeken downloaden in pdf fb epub. Publicatie event bhagavad gita. Citaten uit de bhagavad gita wikipedia. Citaten uit de bhagavad gita wikipedia.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.