Beste ideeën over vogel citaten op pinterest vleugel. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest muziek. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest muziek. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over gezegden muziek op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste zingen citaten op pinterest muziek. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Singular object s zingen citaten over. Zingen citaten op pinterest.

Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Dat is waar voor elk gevoel en of emotie muziek een. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige muziek citaten op pinterest. Beste ideeën over positieve citaten op pinterest. Beste afbeeldingen van words of wisdom citaten over. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Meer dan zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.