Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Leuke tekst texts pinterest doors teksten en. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Best singing quotes ideas on pinterest music. Bekend samen gelukkig zijn rj belbin. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Meest inspirerende citaten van tekstbureau. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest muziek. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest.

Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Music quotes muziek uitspraken pinterest. Meer dan zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste zingen citaten op pinterest muziek. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Citaten over muziek dat is waar voor elk gevoel en of. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Citaten over muziek dat is waar voor elk gevoel en of. Singular object s zingen citaten over. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.