De school citaten pot van. Te vergissen citaten pot van. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Citaat spreuk als we niet weten naar welke haven. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Minder te citaten pot van. Pin tillagd av kat seneca på my inspiration pinterest. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Jacques c bloem citaten aforismen citeert de grote. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Ies montevives goto tic seneca pda. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Verloren vertrouwen citaten pot van. Te breken citaten pot van. Citaat bij kalm weer kan iedereen stuurman zijn.

Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Vergeet niet dat iedereen die citaten. Is niet arm die weinig citaten pot van. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Citaten over toekomst aforismen citeert de grote. Vooruitgang omzetten in citaten pot van. Seneca arm is niet hij die weinig bezit maar.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)