Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Seneca hoe je over jezelf denkt is veel belangrijker dan. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Citaten seneca fakta arm is niet hij die weinig. Quote je adem is het leven soms hoeven we alleen maar. Quotes just be you. Ies montevives goto tic seneca pda. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Fons jansen citaten aforismen citeert de grote. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan.

Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Spreuk het samenspel van donker en licht onthult. Citaat bij kalm weer kan iedereen stuurman zijn. Spreuk wanneer we niet langer de situatie kunnen. Citaten seneca fakta arm is niet hij die weinig. Wijze spreuken over het leven ii aboriginaltourismontario. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaat spreuk als we niet weten naar welke haven. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.