Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Wijze spreuken over het leven ii aboriginaltourismontario. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Quotes just be you. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaat spreuk als we niet weten naar welke haven. Seneca hoe je over jezelf denkt is veel belangrijker dan. Citaten seneca fakta arm is niet hij die weinig. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Ies montevives goto tic seneca pda. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Spreuk het samenspel van donker en licht onthult. Quote je adem is het leven soms hoeven we alleen maar.

Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Citaten seneca fakta arm is niet hij die weinig. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaat bij kalm weer kan iedereen stuurman zijn. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Fons jansen citaten aforismen citeert de grote. Spreuk wanneer we niet langer de situatie kunnen.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.